Co to jest PID?

 

 

Czym jest FUNKCJA PID: sterownik z funkcją PID (czyli z sygnałem wyjściowym ciągłym z PID) jest wyposażony dodatkowo w czujnik temperatury spalin analizujący w sposób ciągły temperaturę gazów w czopuchu. Jednocześnie czujnik temperatury c.o. mierzy temperaturę wody w kotle.

Po co ta analiza?

Sterownik zbiera informacje z obu czujników i porównuje odczyty z wartościami zadanymi - czyli ustawioną przez nas temperaturą. Na tej podstawie tak dobiera prędkość wirnika w wentylatorze aby dostarczyć niezbędną w danej chwili ilość powietrza do spalania - nie mniejszą ani nie większą. Innymi słowy kocioł nie jest 'przedmuchiwany', pracuje stabilnie, temperatura jest utrzymywana w okolicach tej wartości którą ustawiliśmy bez większych odchyłek. Pozwala to na oszczędność w zużyciu opału.

Dla porównania sterowniki bez PID tzw. dwustawne (z sygnałem wyjściowym nieciągłym) - mają możliwość ustawienia prędkości nadmuchu. Wentylator wdmuchuje powietrze do komory ze stałą prędkością a po osiągnięciu przez kocioł temperatury zadanej wyłącza się. Ponowne włączenie wentylatora nastąpi po spadku temperatury w kotle poniżej zadanej (plus histereza). Wadą tego typu rozwiązania jest oscylacja temperatury wokół temperatury zadanej, w praktyce oznaczać może to większą bezwładność cieplną kotła.