0 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:

ING
54 1050 1171 1000 0090 9588 9003

PHU PLASTBUD ELŻBIETA GILOWSKA
ul. Wojska Polskiego 31
46-310 Gorzów Śląski