0 

Jakie wymagania muszą spełniać kotły na paliwo stałe, na które mozna uzyskać dofinansowanie?

Kilka zasad na które należy zwracać uwagę przy zakupie kotła:

- kocioł musi posiadać pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru,

- musi to być kocioł przeznaczony do spalania węgla lub biomasy (pochodzenia leśnego i rolniczego np: pellet, brykiet, agropellet),

- nie dopuszcza się kotłów posiadających ruszt awaryjny,

- kotły muszą posiadać certyfikat 5 klasy czystości spalin i certyfikat Ecodesign.