0 

Kotły górnego spalania są najpopularniejszymi kotłami na paliwo stałe w Polsce i mają najlepsze opinie. Charakteryzuje je przeważnie prostsza konstrukcja niż w kotłach dolnego spalania. Typowe dla nich jest też to, że wylot spalin z komory spalania znajduje się nad paleniskiem. Są to główne cechy budowy wewnętrznej kotła widoczne na pierwszy rzut oka. Aby to lepiej zobrazować, prezentujemy poniżej schemat kotła górnego spalania z zaznaczonym strzałkami kierunkiem przepływu powietrza i spalin.

kocioł górnego spalania spalanie przeciwprądowe

Taki sposób spalania jak na schemacie powyżej nazywamy spalaniem przeciwprądowym albo górnym. Nazwa ta oznacza, że powietrze jest podawane od strony żaru (czyli od spodu zasypu) a spaliny wylatują przeciwną stroną, czyli tą stroną, od której podawany jest opał (od góry zasypu).

Kocioł górnego spalania jak palić?

Rozpalanie polega na przygotowaniu ogniska na ruszcie i zasypaniu go opałem i jest najczęstszym (co nie znaczy najbardziej ekonomicznym) sposobem rozpalania pieca. Kolejne porcje opału podaje się bezpośrednio na żar. Po wypaleniu wsadu należy powtórzyć rozpalanie.

Dochodzimy tu do bardzo ważnej rzeczy: nazwa kotły górnego spalania oznacza (w pewnym uproszczeniu) takie kotły, które rozpala się od dołu, a następnie żar zasypuje się opałem. Nazwa potrafi być myląca i wielu użytkowników bardzo często rozumie ją na opak w wyniku czego dochodzi do częstych nieporozumień. I tak na przykład, kiedy chcą kupić zwykły kocioł węglowy, pytają o kocioł dolnego spalania.

Zalety kotłów górnego spalania:

- prosta konstrukcja i niska cena,

- można w nich spalać węgiel i drewno o niemal dowolnych rozmiarach i kształtach,

- nie wymagają dużego ciągu kominowego i doskonale radzą sobie w typowych kotłowniach.

 

Wady kotłów górnego spalania:

- po rozpaleniu w kotle właściwie tracimy kontrolę nad procesem spalania. Opał spala się gwałtownie i szybko co powoduje zmniejszenie możliwości odbioru ciepła przez kocioł, powstaje też dużo zanieczyszczeń,

- każdorazowe dosypywanie nowego opału przygasza żar co utrudnia utrzymanie stałej efektywności spalania,

- duża strata kominowa, szczególnie w przypadku palenia drewnem, podczas którego powstaje dużo gazów. W górnym spalaniu nie ma możliwości dopalenia większości substancji lotnych (mogą one stanowić nawet ponad połowę masy drewna) i ulatują one z dymem przez komin.