Kotły dolnego spalania

 

kotły dolnego spalania działanie, jak palić, ranking

 

 

Obecnie spośród kotłów zasypowych jedynie kotły dolnego spalania posiadają certyfikaty 5 klasy czystości spalin i Ecodesign i są dopuszczone do użytkowania. Można również starać się o dofinansowanie na montaż takich kotłów.

 

 

kocioł dolnego spalania spalanie współprądowe

 

Ten typ spalania nazywamy spalaniem współprądowym lub dolnym. Jest on efektywniejszy niż spalanie górne, ponieważ pozwala na dopalenie lotnych i palnych substancji zawartych w paliwie (węgiel i drewno mają ich sporo).

Piec dolnego spalania jak palić?

Żar znajduje się tutaj z tyłu komory. Nie dochodzi do zapalenia całego wsadu. Warstwy opału położone bliżej drzwiczek nie palą się, dopóki nie wypali się porcja paliwa przed nimi. Możemy dodawać opał w sposób ciągły bez konieczności powtórnego rozpalania kotła.

 

Zalety kotłów dolnego spalania:

- pozwalają na palenia 'na okrągło'. Przy odrobinie wprawy obsługa pieca będzie polegała na dosypywaniu nowej porcji paliwa bez konieczności ponownego rozpalania.

- nie podpalamy w nich całego wsadu. Pali się tylko część paliwa, więc proces spalania przebiega powoli i sprzyja lepszemu odbiorowi ciepła przez kocioł.

- gazy wydzielające się podczas podgrzewania opału zostają dopalone. Spalanie jest bardziej wydajne, a spaliny są czystsze.

 

Pod linkiem prezentujemy ofertę kotłów dolnego spalnia.