Program Czyste Powietrze

 

 

Czyste Powietrze jest to program ograniczania emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania słabej jakości paliw w przestarzałych kotłach domowych.

 

Ten cel jest realizowany przez dofinansowanie:

- w przypadku starych budynków: wymiany starych kotłów na nowe, spełniające najwyższe normy,

- w przypadku nowych budynków: zakup i montaż nowego źródła ciepła, spełniającego najwyższe normy,

- docieplenie budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej),

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

 

Program polega na współfinansowaniu tych inwestycji, można więc liczyć na zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, wynosi 53 tysiące złotych. Natomiast minimalny koszt kwalifikowany inwestycji to 7 tysięcy złotych.

Program zakłada realizację wszystkich projektów do 30.06.2029 roku

Z progamu Czyste Powietrze mogą korzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokalów mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Osoby te mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki na wymienione inwestycje. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.